Trefpunt Beetsterzwaag

Optreden in het Trefpunt, te Beetsterzwaag.

Op zondag 14 Januari 2018 gingen we met zijn allen naar Beetsterzwaag om de Eredienst bij te wonen bij Talant, met als thema: Laat je licht schijnen…!

Voor de dienst zongen we 2 liederen: Ik zal er zijn voor jou en het Hemelse lied.
Het welkomslied was: Kom binnen, ga zitten en kijk wie er is.
Hierna werd de kaars ontstoken.

Nadat we door de voorganger een groet van God hadden gekregen zongen we samen:” Dit is de dag die de heer ons geeft”.
Na het gebed was het koor weer aan de beurt, we zongen : Een wijs man bouwde zijn huis op de rots en “Hoe kwam Mozes door de Rode zee”.
Daarna volgde de samenzang met “Lees je bijbel, bidt elke dag”, en werd er uit de bijbel gelezen, Mattheus 5: 14-16.
Opnieuw ging ons koor zingen met” Dank u voor deze mooie Zondag” en “Welke Vriend is onze Jezus”.
Hierna volgde de preek. Wij moeten een Licht voor elkaar zijn en dat we het ook uitstralen naar de ander . Dat moeten we niet verbergen voor elkaar. Wees er voor elkaar!

Nadat wij de laatste liederen met het koor hadden gezongen( Daarginds in veilige haven en Is je deur nog op slot), werd er nog gebeden en de Zegen uitgesproken.

Hierna volgde er nog een prive-optreden van een paar bewoners met het lied; Is je deur nog op slot !

Al met al was het een geslaagde ochtend, deze werd samen afgesloten met koffie en koek.

Tot een volgende keer! HdV