Kooroptreden in zorgcentrum ‘Stellinghaven’ in Oosterwolde op 27 februari 2018.

Kooroptreden in zorgcentrum ‘Stellinghaven’ in Oosterwolde op 27 februari 2018.

Al weer een hele tijd geleden dat we hier voor het laatst waren, om precies te zijn: 15 april 2011, dus bijna 7 jaar geleden!
Het was me een vroegertje deze keer.
Om 19.00 uur stonden we als koor en dirigent al keurig netjes opgesteld om ons (gratis!) concert te beginnen.
En wat hadden we een geweldig publiek!
Zo ‘n dertig bewoners, de meesten al of niet in rolstoel of met rollator, luisterden geboeid naar onze koorliederen en klapten enthousiast mee bij een aantal vrolijke nummers.
Voor en na de pauze was er ook ruimte voor een gedicht en samenzang, waarbij een aantal bewoners ‘Ik wil zingen van mijn Heiland’ en ‘Welke een Vriend is onze Jezus’ ook zonder tekstblad de verschillende coupletten wist te zingen.
Omstreeks 20.30 uur was ons optreden afgelopen, tijd voor veel bewoners om naar bed te gaan.
Als koor mogen we terug zien op een prachtig optreden voor medemensen in de laatste fase van hun leven. J.K.