Sing-in “Het Lichtpunt” te Kollumerzwaag

Welleswaar zonnig maar toch koud is het deze zondagmiddag als we naar het Lichtpunt in Kollumerzwaag rijden. Het is voor “het Ljochtbeaken” alweer voor de 5e keer in vijf jaar dat we er mogen zingen. Nu ik dit schrijf valt het me op dat “Het Ljochtbeaken “ en “Het lichtpunt” eigenlijk dezelfde naam dragen. En we hebben zeker ook een groot raakvlak nl. “Ynt spier foar de Here.” (werken voor de Heer)

Ruim op tijd arriveren we en de ontvangst is hartelijk met koffie en of thee. Daarna de stem even oefenen, een soort warming –up zeg maar, door een paar liederen te zingen en kan de Sing-in beginnen. Maar voor het zover is worden we als koor en de vele vrijwilligers (diaconie Haulerwijk) eerst nog welkom geheten.

We beginnen met het lied ”Lied van de schepping” en merken metéén al dat men wil meezingen en na nog een paar liederen met oa. “ Ik zal er zijn voor jou”en “in de stille binnenkamer” is het tijd voor samenzang. Hiervoor zijn liederen uitgezocht die de meeste mensen wel kennen en die worden dan ook uit volle borst gezongen zoals “Ik wil zingen van mijn Heiland” en “Mijn Jezus ik hou van U”.

Dan is het koor weer aan de beurt en Jaap onze koorleider vraagt of er iemand onder de aanwezigen is die graag de solopartij wil doen. Daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt en zeker niet onverdienstelijk.

Na een pauze gaan gaan we we weer vrolijk door met koorzang afgewisseld met samenzang en tussendoor een gedicht en een “diaconietje”(verhaaltje met een moraal) van Jaap onze dirigent.

De middag wordt besloten met het lied “Stilte over alle landen” en we zijn dankbaar dat we zo (zingend) mogen evangeliseren op een manier waar we zelf ook blij van worden. A.v.d.M.