Oase Drachten

Verslag optreden in ”DE OASE” te Drachten.

Op Zondag 24 Januari zijn we met ons koor it Lochtbeaken wezen zingen in  ‘de Oase’ te Drachten, wij waren ongeveer met 35 mannen. Het thema van de avond was “Onze levensweg”

Voorganger was Mevr Froukje Wesseling uit de Tike, ons allemaal bekend en zeer vertrouwd en de organist van de avond was U Pranger.

Voor de dienst hebben we 3 liederen gezongen w.o. maak een vrolijk geluid voor de Heer  en Wil je van zonden en schuld zijn verlost.

Daarna volgde het welkomstwoord en samenzang en Gebed. Voor ons was het toen weer aantreden om weer 3 liederen te zingen o.a. De rivier en  Ik zal er zijn voor jou.

De kerk was goed bezet en daardoor konden wij weer met volle overtuiging zingen ! Daarna de Schriftlezing; Psalm 16: 1-11  en een samenzang. Vervolgens deed Froukje Wesseling de Meditatie over de zin van het leven en Onze levensweg. Dat was zeer inspirerend en genoeg stof tot nadenken. Want een ieder van ons moet op gezette tijden wel eens nadenken over wie ben ik en wat kan ik betekenen voor anderen en bovenal een ander liefhebben om de Zin van Je leven te ervaren.

Hierna was het weer tijd voor ons mannen om 3 liederen te zingen, met o.a. In de stille binnenkamer,  Ik wil wat met U praten Heer.

Vervolgens dankgebed en voorbeden en samen zingen en natuurlijk niet te vergeten de collecte. Froukje deed een dank woord en sprak de zegen over ons allen uit. Het was een inspirerende avond voor ons allemaal.

Daarom allemaal bedankt en hopelijk tot een volgende keer in “de Oase”

De mannen van it Ljochtbeaken.