Kerstsamenzang De Wilp

Verslag van het optreden van het ‘It Tjochtbeaken’ op 24 december 2018 om 19.00 uur in het dorpshuis ‘op de Welle’ in de Wilp.

Op maandag 24 december 2018 gingen wij als ‘It Ljochtbeaken’ voor de laatste keer van dat jaar optreden en wel in het dorpshuis ‘op de Welle’ in de Wilp.

Het was een Kerstsamenzang georganiseerd door de gezamenlijke kerken van de Wilp en Siegerswoude.

Tevens werd er in deze dienst muzikale medewerking verleend door de muziekvereniging ‘De Volharding’ uit de Wilp.

De dienst begon om 19.00 uur met het gezamenlijk zingen van het lied ‘Stille nacht, heilige nacht’ begeleid door de Volharding.

In deze dienst mochten wij als ‘It Ljochtbeaken’ twee keer drie liedjes ter gehore brengen en wel:

’t Is geboren in een kribbe, Klein als een kindje en By Marije.

En: Heilig is de Heer, In die donkere nacht en als laatste , Een vrolijk Kerstfeest.

In deze dienst ging voor ds. D. van der Zwaag predikant van Siegerswoude, hij gaf een overdenking over een Witte en een groene Kerst.

Om ongeveer 20.15 uur was er een dankwoord en gebed, waarna we staande het ‘Ere zij God’ hebben gezongen.

Al met al een mooie afsluiting van het jaar 2018!

Wij als ‘It Ljochtbeaken’ wensen een ieder, een voorspoedig en gezegend 2019 toe!.

F.Heyne.