Geref. kerk Bakkeveen

Dinsdag 24 dec. 2013 kerstnachtdienst in de Gereformeerde kerk  “de Mande”te Bakkeveen.

Op de dienst waarin voor ds E. Rooseboom uit Drachten voorging en waar wij als koor  “Ït Ljochtbeaken” ook onze medewerking aan mochten verlenen  waren aardig wat mensen op af gekomen, ieder met zijn of haar eigen verwachting.
Wat een ieder wel nodig heeft  in deze donkere kille en gure  dagen  is toch wel  licht.
In deze kerstnachtdienst was er voor iedereen  licht in overvloed. Het is per slot van rekening  Kerstfeest!  Feest dus.
Niet alleen een feest van kaarsjes, kerstbomen en misschien wel  een heerlijk diner  binnen of buiten de huiselijke sfeer, natuurlijk dat is ook feestelijk en geeft dat een goede sfeer, Maar het echte feest  vieren we om de geboorte van Jezus, daar gaat het om. Die geeft het licht waar we naar uit mogen kijken. Ds. Rooseboom kon dat goed verwoorden.
Samen mochten we daar ook van zingen. Afwisselend samenzang en  dan weer “It Ljochtbeaken”alleen.  Hoe zal ik U ontvangen,Een nieuwe morgen, Hoor de englen zingen d,eer, Stille nacht,  en Ere zij God zijn  hele mooie liederen die iedereen vol overgave meezong. Ook vrolijke kerst liederen zoals een vrolijk kerstfeest gingen de revue voorbij waarbij iedereen vrolijk meeklapte  en zong.
Na de dienst was er koffie koek of kerstbrood  en kon er nog wat nagepraat worden. A v/d M