De Zaaier te Ens

Optreden van het “It – Ljochtbeaken” in de Missionaire Dienst in ”
De zaaier ” te Ens op zondag 21 0ctober 2018.

Het was vroeg opstaan, verzamelpunt was gepland om 7.50 uur bij Jan Witteveen in Waskemeer van waar we vertrokken om ongeveer 9.00 uur waren we in Ens.
De verzorging was prima er werd ons bij binnenkomst direct koffie met cake aangeboden.
Het Thema van de dienst was ” Een goed gesprek”.
De voorganger was Pastor Liesbeth Winters.
Voor de dienst zong het koor 2 liederen:
Maak een vrolijk geluid voor de Here.
Ik ben zo dankbaar Heer.
De dienst begon om 9.30 uur.
We werden allen welkom geheten, daarna werden de mededelingen voorgelezen.
Hierna werd het Intochtslied: Lied 276: vers 1 en 2 gezongen, waarna er een stil gebed was.
De voorganger sprak de Groet en de Bemoediging uit. Het koor werd weer uitgenodigd om een lied te zingen.
Ik wil wat met U praten Heer.
Na het zingen van het koor, ging de mw. Winters voor in gebed, waarna een gesprek volgde met de kinderen van de kindernevendienst en er werd gevraagd, wat ze zouden antwoorden als er een journalist de kerk binnenkwam en zou vragen waarom ze in de kerk waren, hier werden verschillende
antwoorden op gegeven, het was een leerzaam gesprek. Hierna was er weer een optreden van het koor met 2 liederen.
Omdat Hij leeft.
Lichtstad met uw paarlen poorten.
De voorganger ging ons voor in het Gebed om de verlichting met de Heilige Geest.
Er werden 2 schrift lezingen gehouden 1 ste. lezing Genesis 5: 21-24 Henoch.
De 2 de. schrift lezing was uit Lucas 24: 13-32 Emmaügangers,
tussentijds werd het lied 646: De Heer is onze reisgenoot gezongen.
Na deze schrift lezingen en de samenzang kregen we als koor weer de gelegenheid om 3 liederen te zingen.
Het hemelse lied
Ik zal er zijn
Jezus is mijn Vriend
Hierna volgde de uitleg van thema: ” Een goed gesprek”
Het werd begrijpelijk uitgelegd naar aanleiding van het Bijbel
gedeelte over het verhaal over de Emmaügangers, ze spraken met elkaar maar begrepen het niet totdat Jezus bij hen kwam lopen en hun de ogen opende en zagen dat, het Jezus was die met hen sprak, en ze het begrepen zo werd het een goed gesprek.
Na de verkondiging mocht het koor weer optreden met 3 liederen:
Wy binn’ in koor en wy sjonge sa graach.
De haven van rust.
IK zal er zijn voor jou!
Na dit optreden werd het Dankgebed uitgesproken. Waarna we samen het slotlied zongen lied 416: Ga met God en Hij zal met je zijn.
Een fijne dienst met een volle kerk van enthousiaste kerkgangers.

R.H.