20-09-2019 Bedum Israeldienst

Op vrijdag 20 september gingen we als interkerkelijk Mannenkoor uit Haulerwijk/Waskemeer naar de Maranathakerk  kleinstraat 4 te Bedum  i.v.m. een ‘Israël- avond’. 

De dienst begon om 19.45 uur met samenzang van de psalm 8:1,2,3 en psalm 67 ook  de verzen 1, 2,3. Daarna zongen wij als koor de volgende liederen: – Lichtstad met uw paarlen poorten, God is liefde en Het hemelse lied. 

Hierna volgde de lezing en preek door Tjerko van der Wouden, die ons de vraag stelde of:  Wij ons ook wel eens schaamde voor het evangelie?. 

Wederom samenzang en wel psalm 119: de verzen 34,40 en 42. 

Collecte en Pauze. 

Na de pauze kwamen we voor de tweede keer aan de beurt en we zongen wederom drie liederen: Van de vrede blijf je steeds weer dromen, Hatikva ( Israëlisch volkslied) en ‘Ik zal er zijn voor jou’. 

Nawoord door Tjerko van der Wouden, samenzang van psalm 99: de verzen 1,2 en 8, waarna ds B.Bakker ons voor ging in gebed. 

Daarna zong het koor de volgende drie liederen:  De rivier, Er is geen plaats en De haven van rust. 

Sluiting door ds. B.Bakker gevolgd door het slotlied Psalm 150 de verzen 1 en 2. 

We hebben het lied ‘Do Lord’ gezongen als toegift en gingen nadat we de zegen ontvangen hadden weer op weg naar huis. 

Al met al een: Mooie avond met veel blijde mensen!.