Baptistengemeente Franeker

Op de licht vriezende avond van 20 januari gingen we als koorleden en een aantal echtgenotes richting Franeker, naar de baptistengemeente Maranatha. En dat al voor de vijfde keer!

Het was eventjes zoeken, want je kon niet zien dat achter de gevel een kerkje schuil ging en het was alweer ruim vier jaar geleden dat we hier voor ’t laatst te gast waren. We werden welkom geheten met een kop koffie, een goed middel om de kelen even te smeren. En dat was ook wel nodig, want er stonden veel koor- en samenzangliederen op het programma.

De vrolijke stemming zat er gelijk al in bij het kerkvolk na het zingen van onze twee vrolijke liederen voor aanvang van de kerk-/zangdienst.

Afwisselend zongen we koor- en samenzangliederen met daarbij voorganger Dick Wolbers als organist en op zijn verzoek Jaap zo nu en dan op accordeon als begeleiders van de samenzang.

Halverwege de kerkdienst hield dhr. Wolbers een korte meditatie met als thema: “Geloven, niet meer van deze tijd?”

Ondanks het feit , dat veel mensen de kerk verlaten mogen we blijven geloven in die ene Heer, Die het beste met ons mensen voor heeft en waarop we altijd kunnen vertrouwen. Of we geloven niet of we geloven echt in Hem, want je bent ook niet een beetje getrouwd met je man of vrouw, aldus de spreker.

Maar al te gauw was deze prachtige zangdienst afgelopen!

Tot slot zongen we samen als koor en gemeente nog het bekende en vrolijke lied: “Lichtstad met uw paarlen poorten”, waarna de koffie alweer klaar stond voor iedereen.

We zien uit naar een volgend optreden in Franeker en gehoord de reacties zal dat er vast en zeker nog wel ‘ns van komen!

Deze avond bereikte ons de trieste mededeling dat Jelle Brouwer een dag eerder op 86-jarige leeftijd was overleden. Dhr. Brouwer was lid vanaf de oprichting van ons koor in 2002. Hij was een enthousiast zanger en miste vrijwel nooit bij oefenavonden en optredens.

Jammer genoeg moest hij eind 2017 wegens gezondheidsredenen ‘It Ljochtbeaken’ verlaten.

Nu mag Jelle Brouwer zingen in dat grote, hemelse koor! J.K.