Zangdienst 24 Februari 2019 in Doarpstsjerke in Surhuizum

Op 24 Februari  2019 Zijn we met het koor naar Surhuizum gegaan om te zingen in de Dorpstsjerke.

Daar mochten we de dienst opluisteren die de evangelisatiecommissie had georganiseerd. Bij aankomst werden we door 2 dames van de commissie welkom geheten en zij wensten ons koor een gezegende dienst toe.

Voorganger van de dienst was Ds. v.d. Meulen uit Kollumerzwaag.

Het thema van de preek was: “Volg Mij”

De schriftlezing Mattheus 4: 18-28

We hadden een mooie dienst waar naar hartenlust werd gezongen o.a.: Hart onrustig vol van zorgen!

Onze optredens werden goed ontvangen en de mensen genoten van de liederen die we gezongen hadden, zoals: Het Hemels Lied, De Rivier, De haven van rust en Dit is de dag.

Na het enthousiaste optreden van Jaap en de koormannen gingen we met een goed gevoel weer naar huis.

Tot de volgende keer.