14-04-2019 Lichtpunt Kollumerzwaag

Verslag optreden Lichtpunt te Kollumerzwaag 14 april 2019
Stichting maatschappelijke opvang en ontmoeting Lichtpunt biedt mensen vanuit een christelijke levensovertuiging
onderdak en dagbesteding aan mensen die dat nodig hebben en we zingen altijd graag in Kollumerzwaag.
Altijd? Ja want het is alweer de negende keer dat we er optreden Voor december staat de tiende keer alweer gepland.

De zaal is gezellig vol en en we worden gastvrij ontvangen met een kop thee of koffie .
Klokslag vier uur is het dan zo ver de heer Castelein heet iedereen, en het koor in het bijzonder,  hartelijk welkom en houdt een kleine inleiding .

We beginnen met het zingen van  “Het  hemelse Lied”  en iedereen luistert aandachtig.
Voor we met de samenzang beginnen brengen we nog “in de stille binnenkamer” en  “Wil je van zonde en schuld zijn verlost” ten gehore.
Met de samenzang zingt iedereen uit volle borst mee “Welk een vriend is onze Jezus”  .
Dan zijn we aan het tweede blok toe wat bestaat uit drie liederen , en  iedereen klapt en zingt voor zover ze bekent
zijn mee.

Hierna leest Jaap onze dirigent en accordeonist  een gedicht voor en is het pauze.

Na de pauze gaan we op dezelfde voet verder in een geweldige sfeer  en is er ook een  lied  bij waar een ieder die dat wil zich bij het koor mag aansluiten en met het koor mag meezingen en dat waren er best nog veel.
Jaap leest nog een laatste gedicht en dan is het tijd voor een laatste samenzang “Lichtstad met uw paarlen poorten ”  een lied vol overgave door iedereen  meegezongen.

De heer Castelein  bedankt iedereen die aan deze middag hebben meegewerkt  in het bijzonder de vrijwilligers van de diaconie  van Haulerwijk die voor de koffie en thee zorgden en ook het koor werd niet vergeten.

Al met al een mooie middag  en alles tot Gods lof!

AM