24-03-2019 VGKN Frieschepalen

Optreden van het “It – Ljochtbeaken” in Frieschepalen opzondag 23 maart 2019.

Voor onze koorleden deze zondagmorgen een optreden dicht in de buurt van Haulerwijk.

Dus niet te vroeg op staan.

Rond 09.00 uur was het verzamelen in de kerk van Frieschepalen waar de koffie klaar stond en we ons rustig konden voorbereiden op ons optreden.

Het was voor ons koor het eerste optreden in Frieschepalen.

Evenals in de andere kerken en locaties werd ook hier begonnen met het zingen van een drietal liederen voor de dienst. “Ik wil wat met u praten Heer”,” In de stille binnenkamer” en “Wil je van zonden en schuld zijn verlost”.

De dienst werd begonnen met het lezen van de afkondigingen door de ouderling van dienst.

Hierna volgden Stil gebed, Votum en Groet met aansluitend het zingen van het Klein Gloria.

Vervolgens was het koor aan de beurt. We zongen , met een tussentijdse onderbreking van gemeentezang, een vijftal liederen.

Na de optredens vertrokken de kinderen naar de nevendienst en volgden de schriftlezing en de verkondiging. De predikant sprak over de verschrikkelijke dingen die ins ons land en in de wereld gebeuren en wat mensen elkaar aan kunnen doen. Wil God dit? Nee , Hij wil dat wij zijn weg volgen en dat we kijken naar de rol die wij daarin zelf kunnen spelen. Samenvattend: Zoek steeds het Koninkrijk van God”. Volg je die weg dat zult u leven , eeuwig leven bij de Heer.

Na de verkondiging volgde opnieuw koorzang met tussentijds gemeentezang.

De dienst werd tot slot afgesloten met een dank en voorbedegebed, gevolgd door de collecte ,de heenzending met het zegenlied.

Als toegift zongen koor en gemeente nog samen de liederen

“Glorie, glorie , halleluja” en “Dit is de dag”.

Samenvattend: Opnieuw een dienst waarin gemeente en koor samen konden uitspreken- en zingen welke weg wij moeten gaan.

A.H.