Trefpunt Beetsterzwaag

Beetsterzwaag, zondag 5 april 2015.

Als koor waren te gast bij  stichting “Talant” in Beetsterzwaag. Voor de derde keer mochten wij als zangers onze liederen ten gehore brengen voor de mensen met een verstandelijke beperking, hun  begeleiders en familie. En het was een groot feest, want we hadden iets te vieren.

 Het is 1e Paasdag, vandaag mogen we vieren dat Jezus, Gods Zoon is opgestaan uit de dood. Voorganger was dominee Annemarie Klomp- Hogeterp. De dominee zei; “ Paasfeest is een blij feest maar ook een moeilijk feest.” Tijdens de dienst werd de nieuwe Paaskaars binnengebracht. En op de Paaskaars staan afbeeldingen van vlinders. De inleiding op het evangelie was het verhaal van ‘rupsje nooit genoeg’. Het begon als een klein eitje, tot de rups uitkwam en zich elke dag te goed deed aan allerlei lekker eten en zo dik werd dat hij veranderde in een cocon. En later werd deze cocon een prachtige vlinder.

 Later in dienst volgde het verhaal van de Here Jezus, die na drie dagen opgesloten in een graf, verrezen is uit het graf. Een droevige Maria, die aangekomen is bij het geopende graf en haar Heer niet vond, maar de Engel vertelde dat de Here Jezus was opgestaan. En even later ontmoet zij Hem in de tuin, terwijl ze dacht dat het de tuinman was. Zoals Maria het verhaal door mocht vertellen aan de discipelen, mogen wij het door vertellen aan een ieder die het maar horen wil. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, luid schallend door Jeruzalem; een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zoon van God is opgestaan.

 Tijdens ons optreden werden we geassisteerd door enkele cliënten van Talant, ze traden met ons op tijdens het zingen van de liederen, ‘Een wijs man bouwde zijn huis op de rots” en het lied “Ben je groot of ben je klein”.  We voelden ons zeer gastvrij en welkom. A.W.O.