Kerkdienst Koepelkerk Veenhuizen

Op 25 december 2016, op eerste Kerstdag, waren wij uitgenodigd door de gemeente van Veenhuizen om als ‘it Ljochtbeaken’ te komen zingen in de  aldaar sfeervol met kaarsen verlichte mooie Koepelkerk.

Kerstfeest is het feest van het licht en we gedenken dan dat de Here Jezus is geboren en voor ons naar de aarde is gekomen. Een gebeurtenis waar  je blij om mag  zijn en waar je met hart en ziel over mag zingen. Wat ook in onze liederen naar voren kwam.

Voordat de Kerstdienst begon hadden wij als koor al drie liederen ten gehore gebracht waaronder  o.a. ‘het is nacht in Bethlehem’.

Voorganger was de Hr. Henk Harten uit Appelscha en medewerking werd verleent door meerdere personen waaronder de Hr. Maarten Jonker op het orgel.

Nadat een ieder was verwelkomt volgde samenzang en gebed, waarna wij als koor weer aantraden om twee liederen te zingen waaronder het lied ‘hoog daar aan de hemel’.

Ook de samenzang werd met veel overtuiging door de aanwezigen gezongen waardoor het een fijne dienst werd.

De schriftlezing was uit Lucas2: 1-20 waarin de geboorte van onze Heer beschreven wordt, met daarin de beroemde woorden die zowel voor gelovigen als niet gelovigen bekend zijn:

‘En het geschiede in die dagen’.

De overdenking ging over een Kerstlied wat zeer oud  blijkt te zijn en wel: ‘Er ruist langs de wolken’.

Na de overdenking heeft het koor wederom twee liederen gezongen waaronder; Een vrolijk Kerstfeest .Een lied waarin het koor een ieder ‘Fijne Kerstdagen en een gelukkig nieuw jaar toewenste.

Vervolgens dankgebed en voorbeden, daarna mochten we de zegen ontvangen. Na de zegen hebben we de Heer de eer  toegezongen die Hem toekomt met het Ere zij God’.

Iedereen bedankt en een fijne kerst en een gezegend 2017 toegewenst en dat wij als koor ook in 2017 er mogen zijn voor onze medemens door middel van ons zingen en dat onze liederen een steun mogen zijn voor hen die verdriet  hebben of eenzaam zijn. Dat ze met Gods steun daaruit hoop mogen putten om zo hun leed te verzachten.

Dat is mijn wens voor 2017!   FH.