Geref. Kerk Twijzelerheide

Hebt u/ Heb jij dat gevoel ook wel eens? Het gevoel dat de Heilige Geest als het ware zichtbaar aanwezig is te midden van enthousiast gemeente- en koorzang, van fijn orgelspel van een super organist en hoopvolle woorden die over de kerkmensen worden uitgestrooid.

Dat gevoel beleefde ik (en zeker velen met mij) tijdens de feestelijke, gezamenlijke evangelisatiedienst, die zondagavond 9 september werd gehouden in de Gereformeerde Kerk te Twijzelerheide.

Dier zondag beleefden we een schitterende, zonnige zomerdag en de vraag was even of er door het mooie weer wel ‘ animo’ was voor de afsluiting van het dorpsfeest via deze kerkdienst. Die vraag was overbodig, want de kerk zat bijna vol! In een ongedwongen sfeer zongen we als koor onze liederen met zo nu en dan het zweet op onze voorhoofden vanwege de hitte. Gelukkig was er geen enkele heethoofd bij, alleen maar warme harten!

Ook betrokken we de kerkmensen bij onze zang, die daarop spontaan reageerden. We mochten zingen en horen van Zacheüs, die het verkeerde pad was ingeslagen. Veel mensen liepen met een boog om hem heen, maar Jezus liet hem niet links liggen. Nee, hij ging bij Zacheüs op visite. Wat fijn dat Jezus niemand buiten laat staan!

Rest mij nog de organisatie van de evangelisatiedienst hartelijk te bedanken voor de prima en warme (en dat kwam echt niet door het warme weer!)ontvangst: voor en na de dienst was er koffie + koek voor de koorleden en aanhang. We komen graag voor de derde keer naar jullie toe! JK