Dienst Ferwert

Optreden  “it Ljochtbeaken” op zondag 29 okt.  in de Liudgertsjerke in Ferwert.

De kerkdienst begon om 7 uur s,avonds en op de weg erheen viel het   op dat het  al zo donker is  om die tijd.
Het is wel even wennen en omschakelen nu pas de wintertijd is ingegaan.
Zodra je de “Wâlden” uit rijdt kom je in een andere ruimere wereld die op dit ogenblik  koud en guur en vooral donker is. Het enige lichtpuntje dat duidelijk te zien  is het schijnsel van de vuurtoren van Ameland. Een “Ljochtbeaken”in de praktijk. In gedachten trek je toch een parralel met ons koor ” it Lochtbeaken”.
Eenmaal aangekomen worden we hartelijk ontvangen en is er koffie en/of thee.
Voor de dienst willen we graag even inzingen en dat doen we deze keer met de liederen: “Ik ben zo dankbaar Heer”, “Jezus is mijn vriend”en “Ik wil wat met U praten Heer”.
In de dienst zingen we “De rivier”  en”ik zal er zijn voor jouw” en samen met de gemeente nog enkele liederen zoals “Samen in de naam van Jezus”.
Het  thema van de dienst is: Licht,licht en nog eens licht!
Voorganger is  Ds.  v.d.Veer en de schriftlezing is uit Genesis 1 vers 1t/m 5 waarin God het licht schiep., en uit Johannes 8 vers 12 waarin Jezsus zegt “Ik ben het licht voor de wereld, als je mij volgt leef je niet meer in het donker”. En Openbaringen 22 vers 1 t/m 5 waarin  wordt gesproken over “Er zal geen nacht meer zijn, God de Heer zal hun licht zijn. Maar ook van een rivier met water dat eeuwig leven geeft.
De aarde maar zeker ook wij mensen kunnen niet zonder licht. Wat is het dan mooi om , in overdrachtelijke zin, zomaar het licht door God en Jezus aangereikt te krijgen als je maar gelooft.
Wat is het ook mooi  om er samen van te zingen. Dit hebben we als koor gedaan met liederen als ” De Haven van rust”en “Hemelse  lied”  en samen met de gemeente en het geweldige   orgel  zingen we liederen als “Heer  Uw Licht  en Uw Liefde schijnen”  , “Samen in de Naam van Jezus” en Ik wandel in het Licht van Jezus”.
Na de dienst mogen we nog een toegift geven    door “Hij die gelooft” en “Dit is de dag”te zingen.
Kortom een prachtige dienst. Mooi dat we daar als koor “it Ljochtbeaken” aan mee mochten werken.
En de terugweg? Het was net of het minder guur en donker was. En dat kwam niet door de vuurtoren van Ameland.
a.v.d.m

Thema: Licht