Update Covid-19

Het vorige seizoen kwam helaas voortijdig ten einde door het uitbreken van de corona-pandemie. De oefenavonden stopten abrupt en de optredens werden geannuleerd. Covid-19 zorgde ervoor dat Nederland, of eigenlijk de gehele wereld, anders tegen het samenkomen van mensen aan ging kijken. In het bijzonder als er werd gezongen of op een andere manier de longen werden aangesproken. Kerkzalen bleven leeg en de dienst kon veelal ‘online’ worden gevolgd. Online samenkomen als koor is lastig te realiseren.  It Ljochtbeaken en vele andere koren kwamen stil te staan.

Niemand wist of weet hoe lang dit gaat duren. Bij de start van dit seizoen kwamen we dan ook voor een moeilijke keuze te staan. Gaan we met alle regelgeving en beperkingen weer starten of blijven we wachten op betere tijden. De richtlijnen werden bestudeert en besloten werd om dit seizoen niet van start te gaan. It Ljochtbeaken is een koor waarin het zingen voor de Heer de leden verbindt maar de contacten tijdens de pauze, de saamhorigheid en gezelligheid zijn belangrijke pijlers onder het koor. Met de huidige richtlijnen zou er letterlijk en figuurlijk een afstand tussen de koorleden gecreerd worden. Bovendien is het prettig om de steun van medezangers te hebben en bij het zingen op ruime onderlinge afstand valt dat grotendeels weg.

Op het moment van dit schrijven is officieel de tweede golf gestart. Het lijkt dus een goede beslissing te zijn geweest om voorlopig niet actief te zijn. En hoe lang dit gaat duren… dat weten we niet. Laten we vertrouwen hebben hebben in de toekomst en bidden voor een goede afloop.

 

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed!.