Update Corona 2-11-2021

Er is weer een persconferentie geweest. De maatregelen zijn weer aangescherpt en het eerstvolgende optreden is reeds geannuleerd.

Wat de verdere gevolgen zijn voor ons als koor kunnen we nu nog niet overzien. Als bestuur zullen we ons gaan beraden hoe hier mee om te gaan en zodra er meer bekend is zullen we alle betrokkenen hierover informeren.