Zorgcentrum ‘Sinnehiem’ Haulerwijk

Het is inmiddels traditie geworden dat “IT LJOCHTBEAKEN”  tijdens zijn laatste oefenavond van het zangseizoen een optreden verzorgt in zorgcentrum ‘Sinnehiem’.

Zo ook deze (zevende) keer op 26 april j.l.
De goed gevulde grote zaal genoot ook nu weer volop van onze twee ‘blokjes’ van elk zes meest vrolijke geestelijke liederen. Allemaal liederen die we een paar weken eerder op onze nieuwe, derde cd hebben opgenomen. Daarnaast werd er door de dirigent ook enkele gedichten voorgedragen.

Vooral voor de zangers was de heerlijke koffie met koek zeer welkom in de pauze om nogmaals de kelen te smeren. Dit ter verhoging van de zangkwaliteit!

En bij de samenzang werd het mannenkoor omgevormd tot één groot gemengd koor! Prachtig!
Bewoner Jaap Uithoff, die al vanaf de oprichting van het koor in 2002 tot 2014 als lid daarvan deel uitmaakte, stelde het (samen met zijn vrouw) zeer op prijs dat het koor het lied: ’Dit weet ik zeker, dit maakt mij blij” speciaal op zijn verzoek zong.

Maar al te gauw was volgens velen de zangavond weer voorbij.

Als slotlied zongen we samen: ‘Dank U voor deze nieuwe avond’.

En na reacties van een aantal aanwezigen als: ‘Wat wie dit in fijne jûn!’ en: ‘Jimme moatte gauris wer komme!’ namen we afscheid van elkaar.

We komen als mannenkoor graag weer naar Sinnehiem!! J.K.