Wijnjewoude Israelzondag

Verslag optreden Wijnjewoude 04-10-2015
Het is Zondagmorgen 04-10-2015 dat we met ongeveer 35 man
onderweg zijn naar Wijnjewoude om te zingen met ons koor
It Lochtbeaken.
Het is Israëlzondag in Wijnjewoude en iedereen had er een goed
gevoel bij, na 3 liederen vooraf gezongen te hebben begon de dienst.
Voorganger was Ds P.den Hollander uit leeuwarden, na de inleiding
hebben we 3 liederen gezongen die licht van aard waren o.a ,
hoe kwam Mozes door de rode zee, en als derde lied was het Israëlisch
volkslied het Hatikva , dat we naar mijn mening redelijk goed hebben
gezongen.
Daarna volgde de schriftlezingen en de preek die veel stof deed
opwaaien voor iedereen.
Natuurlijk hebben we met veel overtuiging  nog enige liederen
gezongen waaronder ´De Rivier’ en I wish I had given him more.
Al met al was het een veelbesproken dienst voor ons. Het was fijn om
onze liederen te mogen zingen en als slotlied was “Dit is de Dag”.
Daarom Wijnjewoude  bedankt !  En graag tot een andere keer.
Vriendelijke Groeten de mannen van het IT LJOCHTBEAKEN.