Volkskerstzang Haulerwijk

Op 22-12-2010 vierden wij het eerste lustrum van de volkskerstzang in Haulerwijk. De sporthal waar dit gehouden werd telde ongeveer 1000 personen. Buiten ons koor werd er nog door 6 koren en een verrassingskoor uit Haulerwijk en de plaatselijke muziekvereniging medewerking verleend.

 

 

Om met zoveel mensen en medewerkers te mogen zingen van de geboorte van Christus is haast uniek en vooral in Haulerwijk.

Met samenzang en optredens van de koren werd deze avond tot een waar kerst gebeuren gemaakt en gevoeld door alle mensen.

Tevens werd er door één van de kinderen het kerst verhaal voorgelezen.

 

Met het gezamenlijk zingen van het Ere zij God werd deze avond afgesloten en wil ik hierbij alle koren en het muziekkorps bedanken voor hun medewerking en ook natuurlijk de vele vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.

 

 

Tevens wil ik u allen een gezegend 2011 toewensen. P.v/d S