Plantsoenkerk de Wilp

Het is 23 Oktober 2016.

Wij zijn uitgenodigd om te komen zingen in de plantsoenkerk te de Wilp.

Het was een gezellige kleine kerk en die redelijk gevuld was, de stemming zat er direct goed in,

Na twee liederen gezongen te hebben ging Gauke Krikke ons voor in 2 lezingen en gebed.

Daarna zong het koor o.a.    Het Hemelse Lied

Ik ben zo dankbaar Heer

Vervolgd door samenzang;  Lichtstad met Uw paarlen poorten, wat door iedereen enthousiast werd meegezongen.

Fred Heyne vertelde na deze liederen een verhaal.

Deze ging om de zorg van Ouders over hun kinderen die niet meer naar de kerk gaan, dat  een moeder daarom

een brief schreef naar God over haar zorgen hierom.

Na deze brief kon het koor weer zingen o.a.  Ik wil wat met U praten Heer

Maak een vrolijk geluid voor de Here

Als afsluiting van dit blok een samenzang;       Welk een vriend is onze Jezus

Vervolgens deed Geert Jan Bouma een overdenking over Hebreeuwen 14.

Deze moest een Kerkgemeenschap maar lezen van een predikant,en hij zou hun een week later er naar vragen

De week daarop werd die vraag aan de gemeenschap gesteld en verschillende mensen staken hun hand op

dat ze het gelezen hadden, en verwonderd vroeg de predikant zich af hoe dit  toch kon,

want; vertelde hij, Hebreeuwen 14 bestaat niet in de Bijbel .

Daarna vervolgden wij ons optreden, door te zingen,  Laat mij zijn een licht voor U Heer

k’ Wil U prijzen Heer

en met ons laatste samenzang ;                                             Mijn Jezus ik houd van U

Als laatste wil ik de heren Gauke krikke, Fred Heyne, Jan Geert Bouma bedanken voor hun inbreng in deze dienst,

En aan iedereen die deze dienst gelovig met ons heeft meegevierd.

 

HdV