PKN Ureterp

Het thema van deze avond was :  ‘God ontmaskert mensen’ . Deze evangelisatiedienst was een openbaring voor velen die de naam van God prijzen. De spreker deze avond was dhr. Kees Goedhart, een spreker die velen van u wel zullen kennen.

 

 

De schriftlezing kwam uit Jona 2 en Jona 3. Hoe de spreker hier tekst en uitleg aan gaf, deed de indruk wekken dat hij het over jou had. Hij sprak met veel humor en gaf voorbeelden dat God over alles in de wereld kan regeren en dat veel dingen terug te vinden zijn en vroeger ook al waren. Neem de drie dagen dat Jona in de grote vis doorbracht is ook te herleiden naar de drie dagen dat Jezus in Zijn graf lag. En zo zijn er natuurlijk nog veel meer voorbeelden.

 

 

Voor it- Ljochtbeaken waren door onze leider weer vele mooie liederen uitgezocht. Die dan ook door de bomvolle kerk met applaus werd ontvangen.

 

 

Ook de samenzang was uitstekend uitgezocht op het thema van de avond. Het is een kerk waar het uitstekend zingen was door de akoestiek, dat wil zeggen dat het geluid goed door de ruimte wordt opgenomen.

 

 

Wij hopen er nogmaals te mogen zingen en bedanken hierbij de Evangelisatiecommissie voor de hartelijke ontvangst en hopen u spoedig weer te zien. PvdS