PKN kerk Wijnjewoude

11-04-2018

Optreden van het ”It-Ljochtbeaken” bij een speciale gezinsdienst voor mensen met een geestelijke en lichamelijke beperking in de PKN kerk te Wijnjewoude.

We konden op eigen gelegenheid naar Wijnjewoude gaan waar de dienst om 10.00 uur begon.
Jaap wilde graag dat we om 9.30 uur aanwezig waren.
De kerk was behoorlijk gevuld.
Voor de dienst hebben we nog een paar liedjes gezongen waar enthousiast op gereageerd met geklap.
Pastoraal medewerkster Froukje Wesseling had de leiding in de dienst, zij was voor ons een oude waar we al veel vaker diensten mee mochten vieren.
We werden als gemeente en koor welkom geheten door Froukje, waarna ze met de paaskaars door de kerk liep met het zingen van het lied ” Ik breng het Licht naar je toe” dit was heel mooi.
Waarna we als koor een paar liederen zongen.
Een wijs man bouwde zij huis op de rots.
Hoe kwam Mozes door de Rode Zee.
Het thema van de dienst was “Ik mis je”
Als Bijbel gedeelte werd voorgelezen uit Johannes 10 over “De goede Herder”
Waar Jezus zegt wie niet door de deur van de schaapskooi binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, is een dief en een rover.
Maar wie door de deur naar binnen gaat , die is herder van de schapen. Over dit bijbel gedeelte werd door Froukje een heel begrijpelijke uitleg
gegeven dat, niet een schaapje gemist kan worden of Jezus gaat het zoeken totdat Hij het gevonden heeft.
Na deze uitleg hebben we als koor nog twee liederen gezongen.
Ik wandel in het Licht met Jezus
Welk een Vriend is onze Jezus
Er lagen papieren zakdoekjes in de banken, waar ieder die wilde iets kon opschrijven waar voorbede kon worden gevraagd, hier werd veel gebruik van gemaakt. Het lied “Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God” werd in canon gezongen waar Jaap gevraagd werd hier leiding aan te geven, dit ging voortreffelijk.
Hierna ging Froukje voor in Dankgebed en hield de voorbeden aan.
Waarna de Zegen bede werd uitgesproken.
Er werden door het koor als toegift nog twee liederen gezongen, Glorie, Halleluja, Lichtstad
Een prachtige dienst om dit mee te mogen vieren.
En Froukje bedankt fantastisch hoe je met deze kinderen omgaat.

R.H.