PKN kerk Roden

Voor deze keer was de verzamelplaats bij het dorpshuis “De Enter“ te Haulerwijk, omdat we een optreden gingen verzorgen in de PKN-kerk van het Drentse Roden.

Acht-en-een-half-jaar geleden waren we hier ook al eens te gast.

Bij binnenkomst viel ons gelijk de prachtige verbouwing op: frisse kleuren, de banken waren verruild voor stoelen, een groot liturgisch centrum en voor ons koor belangrijk: een heel goeie accoustiek!

In deze “Dienst met Belangstellenden” was ds. Jan Stap uit Zevenhuizen de voorganger en Ubo Jan Bolt degene, die op uitstekende wijze de witte en zwarte toetsen wist te beroeren!

Het thema van de dienst was: ‘Gods liefde is wereldomvattend’ en ds. Stap hield hierover een boeiend betoog, voorafgegaan door de Bijbellezing uit Johannes 3: 16-21 met daarin de bekende woorden: “Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon ervoor over had: iedereen die in Hem gelooft, gaat niet verloren maar heeft eeuwig leven!”

De verwarming had voor de koorleden wel een paar graadjes lager gemogen, maar onze koorzang (van bijna 40 zangers!) was er niet minder om!

Onze formule was weer de meest gangbare: tijdens de dienst drie optredens van elk drie liederen en voor en na de dienst enkele liederen.

Bijzonder daarbij was dat we het lied “I ‘ll wish I had given Him more” voor het eerst voor publiek zongen. En het resultaat? Geweldig!

Na afloop stonden de koffie en thee klaar. En Klaas was druk bezig met het verkopen van onze cd’s.

Op naar het volgende optreden: dinsdagavond 28 oktober in de Baptistengemeente te Haulerwijk.

J.K.