PKN de Wilp

Al glibberend kwamen wij s’morgens in De Wilp aan. Het loopt weer naar Kerst!!!! Vorig jaar zijn bijna al onze optredens vanwege sneeuw en gladheid niet doorgegaan. We hopen dit jaar niet op een herhaling. 

Bij ons vorig optreden mochten wij afsluiten met een blij bericht. Voorafgaande aan deze dienst deed de voorzitter een droevige mededeling: hij vertelde dat ons koorlid Jan Heuker afgelopen week is opgenomen in het ziekenhuis van Drachten. Onze gedachten waren dan ook tijdens de dienst bij hem. Jan heeft een beroerte gehad en wij weten dat hij een zware tijd heeft. Wij wensen dan Jan ook in het bijzonder heel veel sterkte toe. Moge onze Vader voor hem en zijn familie een grote steun zijn.

Deze dienst, die geleid werd door Mevr Jansen-Balting stond in het teken van: verwachting. Het was deze zondag het begin van de tweede adventsweek en ook was het vandaag 5 december. De dag van verwachting, die de kindervrind ons brengt. De heilige Sint Nicolaas had goed begrepen dat een ieder er bij hoort en er niet een wordt vergeten. Ook wij zijn allen kinderen van de Hemelse Vader en hopen op een prachtige toekomst in de eeuwigheid. En niemand wordt vergeten, blank, zwart, arm ,rijk , jong of oud. Wij mochten in deze dienst uitzien naar een land van vrede. Een land waar zij zwaarden omsmeden tot ploegijzers en speren tot snoeimessen. Een ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom.  Mischa 4: 1-5 daar ging de overdenking over.

Na afloop van de overdenking kwamen de kinderen terug in de kerk en prikte een van de kinderen (Jurre) de zon op het projectbord. Wat toch een machtige toekomst gaan we tegemoet. We zongen voor de dienst 4 liederen en na het zingen van het lied: Dit is de dag,  nog 3 blokken van drie. Ter afsluiting van de dienst zongen we: Glorie, Glorie Halleluja.

Na de dienst werden we uitgenodigd om samen met de gemeente  koffie te drinken in de ,,Mienskip,,. Het was een feest om aan deze dienst mee te mogen werken  en  wensen elkaar een gezegende voorbereiding op het Kerstfeest. Koorlid AV