Petruskerk Garijp

Op 26 febr. hadden we een optreden in de Petrus kerk in Garijp,een prachtig  kerkgebouw  met een geheel eigen geschiedenis en gebouwd nog voor de doleantie.

Uitgenodigd door de Evangeliesatiecommissie van de kerk hebben we met z’n allen een hele fijne dienst meegemaakt.

Een korte meditatie of zoals u wilt een overdenking  over  1Kor. 13 :13 : Geloof, Hoop en Liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de Liefde. En dan wordt niet alleen  bedoeld de liefde tussen man en vrouw of vriend en vriendin of ouders en kinderen  maar vooral  de liefde tussen mensen onderling. Als we dat kunnen uitstralen en ook ontvangen  zullen we ons een stuk rijker voelen.

In de  dienst die als thema had ” zingend de zondag uit”  was natuurljk veel plaats ingeruimd voor zingen. Afwisselend gemeentezang (organist Jan Kobus)  en dan weer een aantal liederen door ons koor “itLjochtbeaken. “en gehore gebracht. Veel opwekkings liederen in gemeentezang  waaronder de Friese uitvoering van Abba Vader, is prachtig. Maar ook ons eigen koor heeft  prachtige liederen. Ik heb wel eens de indruk dat hoe dichter we bij Burgum optreden hoe enthousiaster onze dirigent Jaap Kuperus wordt en hij weet dat ook goed over te brengen op de gemeente. Denk alleen maar eens aan de toegift waarbij  hij iedereen uitnodigt om mee te zingen.

Al met al een fijne dienst waar iedereen die van zingen houdt dit naar hartenlust kon doen.. Tevens werden er filmopnames gemaakt voor ons eigen Ljochtbeaken Youtube kanaal. Dit optreden is dus terug te zien en horen op internet!

Saillant detail was dat er op de terugreis naar Waskemeer c.q. Haulerwijk door  een paar personen de verkeerde afslag werd genomen en zo richting Leeuwarden reden.  Dat kan gebeuren maar het is wel een ” eindje” om. Laten we zeggen dat ik uit  ”  Liefde ” hen volgde want ik zal natuurlijk nooit toegeven dat ook ik fout zat.
A.v.d.M.