Oldeholtpade

Oldeholtpade, 13 september 2015

Wat is dat toch fijn om na vier maanden ‘vakantie’ weer een optreden te mogen verzorgen: deze keer in de Ned.Herv. Kerk te Oldeholtpade. Een kerk met een fantastische akoestiek!

De koorleden hadden er dan ook veel zin in en zongen als tureluurs zo mooi! En dat alles tot eer van onze Hemelse Vader.

Voor de dienst werden we met koffie of thee + cake verwelkomd in…….het plaatselijke café, dat pal naast de kerk staat.

Wie weet zat er bij een aantal koorleden onder de koffie of thee wel stiekem een jenevertje of beerenburgje om de kelen extra te smeren…….

De kerkdienst had als thema: “Laat je licht schijnen voor de mensen.”

Een thema, speciaal gekozen omdat wij als “It Ljochtbeaken” present waren.

Jezus wil voor ons mensen een lichtbaken zijn en dat mogen/ moeten wij voor anderen ook zijn. En in deze tijd is hulp aan vluchtelingen wel heel actueel!

Na de overdenking van ds. den Hollander zongen wij als koor o.a. het lied: “Laat mij zijn een licht voor U, Heer.”

Omdat de tekst precies paste bij het thema, heeft Jaap deze geheel voorgelezen.

Als slotlied werd door de organisatie gekozen voor het prachtige lied dat onlangs door de aanwezigen van de EO-Nederland Zingt –dag in Arnhem werd gekozen als nummer 1: “Lichtstad met uw paarlen poorten.”

Ook op ons zangrepertoire staat dit lied en elk koorlid ging er nog ‘ns recht voor zitten om dit lied uit volle borst een- of tweestemmig mee te zingen. En hoe!? Volgens mij was het ver buiten de kerkmuren nog te horen!

 

Na onze toegift van de vrolijke liederen “Do Lord” en “Dit is de dag”, verlieten de aanwezigen ‘met opgewekt gemoed’ de kerk. We komen hier graag nog ‘ns terug: dan voor de vijfde keer!