Lichtpunt Kollumerzwaag

17-12-2018 Lichtpunt Kollumerzwaag

Optreden “Het Lichtpunt” in de PKN kerk te
Kollummerzwaag 17-12-2017

Om 14.45 uur vertrek vanaf J. Witteveen voor een zangdienst bij
“Het Lichtpunt” aan de Foarwei 111 te Kollummerzwaag waar we
al eerdere optredens verzorgd hadden.
Maar zaterdagmiddag kregen we e-mail van Ype Roijenga dat, er een
uitslaande brand geweest was in de naast gelegen boerderij met
appartementen en dat, de schuur waar we zouden optreden waterschade
had en afgesloten was van de nutsvoorzieningen, gelukkig waren
de bewoners van de appartementen ongedeerd en hadden er
zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan, voor de
bewoners van de appartementen was elders onderdak gevonden.
De zangdienst kon gewoon doorgaan, alleen moesten we uitwijken
naar de nabij gelegen PKN kerk.
We werden ontvangen met koffie en koek.
De verzorging van de koffie en de koek deze middag was georganiseerd
door de diaconie van PKN kerk Haulerwijk- Waskemeer en was voortreffelijk.
Om 16.00 uur moesten we optreden.
We werden welkom geheten door dhr. Kastelein, die vertelde over de brand
het was een verhaal met veel emotie.
Het was een zangdienst met kerstliederen.
We begonnen te zingen met drie liederen.
In die donkere nacht
Ere zij God in de hoge
In Beth’lems stal
Na dit zingen werd er een gedicht voorgelezen.
Daarna volgde een samenzang met het lied
Hoe zal ik U ontvangen.
Na dit samen zingen zongen we weer drie liederen.
Het is al nacht in Bethlehem
’t Is geboren in een kribbe
O, Bethlehems ster
Tweede samenzang was het lied Vol van Pracht.
Waarna er weer een gedicht werd voorgelezen.
In de pauze werden we weer voorzien van koffie.
Na de pauze zongen we het derde blokje van drie liederen
Heel lang geleden
Kijk daar eens die twee
Het geboren Kindje
Het derde gedicht werd voorgelezen.
Hierna was er samenzang met het bekende lied kerstlied Stille Nacht.
De laatste drie liederen werden gezongen
Medley van kerstliederen
Klein als een Kindje
Een vrolijk kerstfeest
Waarna er nog een gedicht werd voorgelezen.
Tot slot zongen we samen het Ere zij God
Dhr. Kastelein bedankte het koor en alle aanwezigen,
en las nog een ontroerend gedicht voor.
Al mer al een geweldige zangmiddag.
R.H.