Het Lichtpunt te Kollumerzwaag.

Verslag van het optreden van het ‘It Ljochtbeaken’ op 8 april 2018 om 16.00 uur in ‘Het Lichtpunt’ te Kollumerzwaag.

Een groot aantal koorleden waren al in ‘Het Lichtpunt’ aanwezig, waar ze van een kopje koffie of thee genoten, en in gesprek waren met bewoners en gasten.

Om 16.00 uur begon ons optreden. We zongen drie liederen en wel: Ik zal er zijn voor u, Ik wil wat met U praten, Heer   I’ll wish I had given Him more.

Daarna was er samenzang en zongen we ‘ Een uur, elk ogenblik, steun ik op U; Uw woord alleen, o Heer, vertroost’.

Hierna zongen we wederom drie liederen en wel: Zoals ik ben, Ik ben zo dankbaar, Heer en De rivier en hierna wederom samenzang met het lied ‘De nacht verdween’.

Toen volgde de pauze, waarin we weer konden genieten van een kopje koffie of thee.

Na verloop van tijd werden we weer naar het podium geroepen door Jaap, zodat we aan de laatste twee blokjes van drie liederen konden beginnen.

In het derde blokje zongen we : Maak een vrolijk geluid voor de Heere, Dit weet ik zeker en In de stille binnenkamer. Ook hier weer samenzang met het lied: ‘Heer, ik kom tot U’.

In het laatste blokje zongen we: Ik zal er zijn, Het hemelse lied en De haven van rust.

Daarna de laatste samenzang, een lied met de titel ‘Ik wil zingen van mijn Heiland’.

Nou dat willen wij wel ‘zingen van onze Heiland Daar doen we het voor!.

Tegen 17.30 uur ging een ieder weer zijn weegs.

Het was een mooie middag voor ons als koor en voor de bewoners.

En we hebben fijn gezongen!

 

F.Heyne