Geref. kerk Zevenhuizen

Bijna een thuiswedstrijd voor het koor. We waren namelijk uitgenodigd in Zevenhuizen op enkele kilometers vanaf Haulerwijk. Eén van onze koorleden had echt een thuiswedstrijd want hij woont daar en kwam op de fiets.

 

Voor een volle kerk werd het woord van welkom en schriftlezing verzorgd door Ds. J. Stap.

Hierna volgde het gebed.Vervolgens de eerste samenzang en toen waren wij aan de beurt.

We zijn begonnen met een lied dat iedereen blij maakt n.l:Zingen maakt blij.

En je kon zien dat bijna iedereen hier blij van werd, wat onze bedoeling natuurlijk ook was.

Want zingen van je Heer en Heiland hoor je blij van te worden.

Er zijn nog steeds mensen die denken “Is God wel blijheid en licht?”

Maar dat is niet alles ook willen wij voor God een licht zijn.

Daarom zongen wij vervolgens : Laat mij zijn een licht voor U, Heer.

 

Waar mogelijk werd er in de kerk volop meegezongen, een heerlijk gevoel geeft je dat.

Na weer enkele liederen samenzang hebben wij als koor ons van onze beste kant laten zien door liederen te zingen die een ieder aanstonden en waar men een warm gevoel mee kreeg van binnen. Want als je over je Schepper zingt kun je toch niet met een koud gevoel in je hart in de kerk zitten?

 

Op een geven moment zei de dominee dat hij een Fries lied had gemist in deze dienst, maar zoals u weet is onze leider niet voor één gat te vangen, het volgende lied was ook:

Wy binne in koar en wy sjonge sa graag.Wat met luid applaus werd ontvangen.

Als slotlied werden de mensen nogmaals verrast op een Fries lied n.l.

Dit is de dag eerst in het Nederlands en vervolgens in het Fries.

 

Als koor hebben wij genoten en wij hopen dat de mensen in de kerk allemaal het zelfde hebben gedaan. Voor een volgende uitnodiging zijn wij heus wel te porren. Pv/d S