Geref Kerk Lollum

Op deze zeer zonnige zondagmiddag reisden wij af naar Lollum, om daar deel te nemen aan een dienst in de Gereformeerde kerk. Tot onze verbazing was het een dienst voor geestelijk gehandicapten. Dit zijn altijd mooie diensten omdat die mensen en kinderen volop meedoen , maar dubbel zo hard genieten van de verzen over Jezus. Met een voorgangster als Froukje Wesseling word het voor iedereen dubbel genieten.

 

 

Het thema van de dienst was: Stromen van zegen. Wat ook het eerste lied was dat we zongen. Het lied galmde door de kerk, want de akoestiek was geweldig.

 

Onze accordeonist Jaap had deze middag assistentie van één der cliënten die aftelde bij elk lied en tevens de maat sloeg. Ook heeft zij enkele liederen gezongen, waaronder: Mijn Sariemarijs.

 

 

Froukje vertelde een verhaal over de koning die zijn twee zonen een gouden muntstuk gaf en moesten zorgen dat de hele feestzaal werd verlicht en er geen stukje donker mocht blijven.

 

Na nog elf liederen van onze kant, werden wij gezegend. Ons slot lied en het slotlied voor de kerk was: Het Wilhelmus de verzen 1 en 6.

 

Toen was er koffie of frisdrank voor iedereen,  en  keerden wij met blijdschap in ons hart huiswaarts, omdat wij de mensen met een  verstandelijke handicap een prachtige middag hadden bezorgd en verteld van de liefde van God .De enige God die altijd over hen maar ook over ons zal waken. Pv/d S.