Evangelische kerk Burgum

Op deze mooie maar winderige avond kwamen wij met 41 zangers aan in Burgum,om deel te nemen aan de zangdienst in Evangelische kerk. Men heette ons welkom met koffie of thee, naar ieders gelang.

Na het inzingen zagen wij tot onze verbazing dat de kerk reeds volwas en men stoelen moest aanrukken uit de koffie kamer enz. om de mensen te bergen. Op een gegeven moment zat men zelfs in het voorportaal van de kerk. Wat een heerlijk gevoel als de kerk zo vol is om van de liederen van God te zingen en te luisteren.

 

 

In de dienst zijn we begonnen met het samen zingen van Johan de Heer 993 : Maak ons tot een stralend licht voor de volken. Wat ook de bedoeling is van ons koor , een licht voor iedereen, vooral voor degene die in duisternis en in onbegrip leven.

Toen was de beurt aan het shanty koor om drie liederen ten gehore te brengen. Onze leider en accordeonist had de liederen weer uitgezocht naar het thema van deze avond. Het thema was: De gouden knikker. Ook de schriftlezing was hierop gericht. Het kwam namelijk uit: 1 Cor. 1: 13.Waarin wij er op geattendeerd worden om lief te hebben in dit leven en onze talenten te gebruiken waar ze voor zijn gemaakt ten goede van God en de mens. Want God zegt Had gij de liefde niet, dan ware gij niets.

De samenzang liederen kwamen de bundel van Johan de Heer. Je kunt van te voren al zeggen dat het een geslaagde avond word, want deze liederen zijn zo mooi en een ieder kan deze eigenlijk meezingen. Eén van onze laatste liederen was :Lichtstad met uw paarlen poorten “, wat door iedereen in de kerk uit volle borst werd meegezongen.

Na dat wij nog een toegift hadden gegeven op de velen liederen die we al hadden gezongen, kregen we een daverend applaus en sloten de avond af om weer huiswaarts te keren. Wil ik hierbij de organisatie bedanken en graag tot een volgende keer. Pv/d S