De Oerdracht Haulerwijk

Wat is het toch geweldig fijn om als mannenkoor mee te mogen werken aan een kerkdienst, die vooral bestemd is voor medemensen met een verstandelijke beperking.

En als je Froukje Wesseling dan ook nog als voorgangster hebt, dan is zo’n kerkdienst eigenlijk al bij voorbaat geslaagd te noemen!

Zo ook zondagmorgen 9 november.

Het thema van deze dienst was : “Kijk eens om je heen!”

We mogen daarbij elkaar de hand geven, samen zingen en samen spelen. Elk met onze eigen talenten. We zijn daarbij allen gelijk voor de Here God, dat is pas sterk!

Dit alles kwam o.a. helemaal naar voren bij het lied: “Welk een Vriend is onze Jezus” , waarbij de aanwezigen werden uitgenodigd om mee te zingen in en met zo’n ‘beroemd’ koor met daarin zoveel ‘beruchte’ zangers.

Veel medemensen met een verstandelijke beperking gaven aan die oproep van de koordirigent gehoor. En om het de dirigent iets gemakkelijker te maken, deed een ‘hulp-dirigent’ prima werk!

Het geheel verliep in een enthousiaste en warme sfeer.

Een aantal keren mochten we als ‘Ljochtbeakens’ onze medewerking aan een dergelijke kerkdienst verlenen en we zien alweer uit naar de volgende keer! J.K.