Optredens

Evangelische kerk Burgum

Op deze mooie maar winderige avond kwamen wij met 41 zangers aan in Burgum,om deel te nemen aan de zangdienst in Evangelische kerk. Men heette ons welkom met koffie of thee, naar ieders gelang.

Na het inzingen zagen wij tot onze verbazing dat de kerk reeds volwas en men stoelen moest aanrukken uit de koffie kamer enz. om de mensen te bergen. Op een gegeven moment zat men zelfs in het voorportaal van de kerk. Wat een heerlijk gevoel als de kerk zo vol is om van de liederen van God te zingen en te luisteren.

 

 

In de dienst zijn we begonnen met het samen zingen van Johan de Heer 993 : Maak ons tot een stralend licht voor de volken. Wat ook de bedoeling is van ons koor , een licht voor iedereen, vooral voor degene die in duisternis en in onbegrip leven.

Toen was de beurt aan het shanty koor om drie liederen ten gehore te brengen. Onze leider en accordeonist had de liederen weer uitgezocht naar het thema van deze avond. Het thema was: De gouden knikker. Ook de schriftlezing was hierop gericht. Het kwam namelijk uit: 1 Cor. 1: 13.Waarin wij er op geattendeerd worden om lief te hebben in dit leven en onze talenten te gebruiken waar ze voor zijn gemaakt ten goede van God en de mens. Want God zegt Had gij de liefde niet, dan ware gij niets.

De samenzang liederen kwamen de bundel van Johan de Heer. Je kunt van te voren al zeggen dat het een geslaagde avond word, want deze liederen zijn zo mooi en een ieder kan deze eigenlijk meezingen. Eén van onze laatste liederen was :Lichtstad met uw paarlen poorten “, wat door iedereen in de kerk uit volle borst werd meegezongen.

Na dat wij nog een toegift hadden gegeven op de velen liederen die we al hadden gezongen, kregen we een daverend applaus en sloten de avond af om weer huiswaarts te keren. Wil ik hierbij de organisatie bedanken en graag tot een volgende keer. Pv/d S

 

kapel Pniel Leeuwarden

Deze keer te gast in de Pniël kerk of kapel in Leeuwarden. En wij niet alleen, om in de dienst voor te gaan was de ons bekende ds Buijs uit Haulerwijk uitgenodigd. Voor de dienst gaan we altijd  ‘inzingen’  Deze keer een viertal liederen  m.o.a.  “we hebben een machtige Koning”, een prachtig lied.

Omdat we een nieuwe muziek installatie hebben aangeschaft is het eerst wel even wennen, maar vooral  genieten voor de geluidstechnici. En we kunnen er nu weer  jaren mee vooruit.

Ds Buijs had een preek over Prediker2 vers 1 tot 12., een aanbevelenswaardige tekst die U beslist eens moet lezen. Daaruit blijkt hoezeer geld en goed en andere dingen waar wij ons druk over maken er niet toe doen in dit leven, het allemaal lucht (ijdel) is.

Wij mochten ons steentje bijdragen door soms vol overgave , soms heel vrolijk liederen te zingen die er beslist toedoen. Het is altijd prachtig om te zien  hoe de gezichten van de toehoorders  langzaam aan veranderen, er een glimlach op verschijnt, en men spontaan mee begint te zingen en te klappen. We allemaal op één lijn komen te zitten. Dit allemaal tot eer van onze Heer. Het gevoel krijgen dat wij er met z’n allen wel toedoen. AvdM

 

de Oerdracht Haulerwijk

Een witte kerst dit jaar, prachtig! Maar gelukkig ligt er niet zo veel sneeuw als verleden jaar waardoor de wegen hier in het noorden goed berijdbaar zijn. Dit in tegenstelling tot het midden en zuiden van het land waar de afgelopen tijd 30 tot 50 cm sneeuw is gevallen!

 

 

Na de prachtige Volkskerstzang afgelopen woensdag hebben we op deze 2e kerstdag weer een thuiswedstrijd. Ieder optreden van It Ljochtbeaken is bijzonder te noemen maar vandaag hebben we een primeur. Het is namelijk het eerste optreden waarbij we gebruik maken van ons spiksplinternieuwe geluidssysteem.

 

 

We kunnen nu het koor extra “power”geven en zowel de hoge- als lage tonen van de accordeon versterken evenals een goede mix maken voor de solisten. De reacties van de toehoorders zijn na afloop lovend. Als koor zijn we God dankbaar dat we deze investering hebben kunnen doen  en hierdoor voor Hem nog een stuk kwaliteitswinst kunnen behalen.

 

 

Het was een “muzikale” dienst waarbij Jan Jagersma de trompet bespeelde en Anneke Haaisema het orgel.

 

 

Voorganger Bas Stadens verkondigde ons de blijde boodschap uit 1 Johannes 4 vanaf vers 7: laten we elkaar lief hebben want de liefde komt uit God voort! Ieder die lief heeft is uit God geboren en kent God! Liefhebben kan op vele manieren, het brengen van een bezoekje, sturen van een kaart of even iemand bellen die het erg nodig heeft.

 

Je naaste liefhebben, niet alleen een boodschap voor kerst maar ook voor het nieuwe jaar 2011 wat alweer voor de deur staat!  Jw

 

Volkskerstzang Haulerwijk

Op 22-12-2010 vierden wij het eerste lustrum van de volkskerstzang in Haulerwijk. De sporthal waar dit gehouden werd telde ongeveer 1000 personen. Buiten ons koor werd er nog door 6 koren en een verrassingskoor uit Haulerwijk en de plaatselijke muziekvereniging medewerking verleend.

 

 

Om met zoveel mensen en medewerkers te mogen zingen van de geboorte van Christus is haast uniek en vooral in Haulerwijk.

Met samenzang en optredens van de koren werd deze avond tot een waar kerst gebeuren gemaakt en gevoeld door alle mensen.

Tevens werd er door één van de kinderen het kerst verhaal voorgelezen.

 

Met het gezamenlijk zingen van het Ere zij God werd deze avond afgesloten en wil ik hierbij alle koren en het muziekkorps bedanken voor hun medewerking en ook natuurlijk de vele vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.

 

 

Tevens wil ik u allen een gezegend 2011 toewensen. P.v/d S

 

PKN de Wilp

Al glibberend kwamen wij s’morgens in De Wilp aan. Het loopt weer naar Kerst!!!! Vorig jaar zijn bijna al onze optredens vanwege sneeuw en gladheid niet doorgegaan. We hopen dit jaar niet op een herhaling. 

Bij ons vorig optreden mochten wij afsluiten met een blij bericht. Voorafgaande aan deze dienst deed de voorzitter een droevige mededeling: hij vertelde dat ons koorlid Jan Heuker afgelopen week is opgenomen in het ziekenhuis van Drachten. Onze gedachten waren dan ook tijdens de dienst bij hem. Jan heeft een beroerte gehad en wij weten dat hij een zware tijd heeft. Wij wensen dan Jan ook in het bijzonder heel veel sterkte toe. Moge onze Vader voor hem en zijn familie een grote steun zijn.

Deze dienst, die geleid werd door Mevr Jansen-Balting stond in het teken van: verwachting. Het was deze zondag het begin van de tweede adventsweek en ook was het vandaag 5 december. De dag van verwachting, die de kindervrind ons brengt. De heilige Sint Nicolaas had goed begrepen dat een ieder er bij hoort en er niet een wordt vergeten. Ook wij zijn allen kinderen van de Hemelse Vader en hopen op een prachtige toekomst in de eeuwigheid. En niemand wordt vergeten, blank, zwart, arm ,rijk , jong of oud. Wij mochten in deze dienst uitzien naar een land van vrede. Een land waar zij zwaarden omsmeden tot ploegijzers en speren tot snoeimessen. Een ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom.  Mischa 4: 1-5 daar ging de overdenking over.

Na afloop van de overdenking kwamen de kinderen terug in de kerk en prikte een van de kinderen (Jurre) de zon op het projectbord. Wat toch een machtige toekomst gaan we tegemoet. We zongen voor de dienst 4 liederen en na het zingen van het lied: Dit is de dag,  nog 3 blokken van drie. Ter afsluiting van de dienst zongen we: Glorie, Glorie Halleluja.

Na de dienst werden we uitgenodigd om samen met de gemeente  koffie te drinken in de ,,Mienskip,,. Het was een feest om aan deze dienst mee te mogen werken  en  wensen elkaar een gezegende voorbereiding op het Kerstfeest. Koorlid AV

 

Baptistenkerk Franeker

Op deze mooie , maar wel frisse zondag mochten wij voor de tweede keer te gast zijn in de Baptisten Gemeente te Franeker. Doordat er wegen waren opgebroken, was het een hele puzzeltocht om bij de kerk te komen. Maar we vonden het.

Na een bakje koffie werd er ingezongen en de apparatuur afgesteld. Wat een zegen als je in zo’n kerk mag zingen met mensen die echt genieten van hun geloof.

De schrift kwam uit Johannes, waar Jezus de schriftgeleerden en Farizeeën op hun plaats zet toen zij een overspelige vrouw wilden stenigen. Jezus zegt tegen hun ‘Wie van jullie zonder zonden is, werpe de eerste steen’ En een ieder ging zijn weg, weg van Jezus en de vrouw.

Het werd een prachtige dienst met schitterende koor en samenzang, waar een ieder met harte lust van genoot.

Aan het eind van de dienst kwam nog een bijzonder tintje aan de dienst toen koorlid Anne Vogelzang vroeg of de voorganger zijn pas geboren kleinzoon aan de Here op wilde dragen. Dit geeft een speciaal gevoel in het koor als een koorlid dit vraagt in een dienst in Franeker, echt heel bijzonder. En wij hopen gezamenlijk dat God over dit kind wil waken.

Iedereen was na afloop zeer tevreden en ging weer huiswaarts. Pv/d S

 

De Hoekstien Nijemirdum

Afgelopen week hadden we met 15 graden, de warmste nacht sinds 110 jaar. Vaak denken we dat we extreme gebeurtenissen in de natuur voor het eerst meemaken maar als we dan in de historie duiken blijken dit niet het geval.

De natuur, ook wel de tweede bijbel genoemd, gaat z’n eigen gang. Want ondanks de warme nachten vallen de bladeren met grote hoeveelheden  van de bomen en je zag dan gisteren op de vrije zaterdag veel mensen bezig met het opruimen van de herfstvruchten.Eigenlijk wel jammer dat de bladeren niet langer aan de bomen blijven zitten want als de zon er fel op schijnt, zoals vandaag, is het net of het goud aan de bomen hangt.

Een uur rijden is het van Waskemeer naar Nijemirdum waar we vandaag te gast zijn. Dus vroeg uit de veren om op tijd, 7,45 uur, te vertrekken. Het is prachtig weer, droog, geen mist wat er toe bijdraagt dat we mooi op tijd aanwezig zijn in de “de Hoekstien”. We mogen hier voor het eerst meewerken aan een dienst en wel een zendingsdienst.

Terwijl de technische crew opbouwt is er eerst lekkere koffie wat vooral zo vroeg in de morgen, lekker wegdrinkt.  Voor de dienst is het met 45 ljochtbeakens heerlijk inzingen met 4 bekende liederen waarna er nog 3 blokken en de toegift volgen.

De schriftlezing was uit Mattheüs 28 : 16-20 met als tekst; “ Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld” De laatste tijd wordt er regelmatig gesproken over de wederkomst van Jezus naar deze wereld. De aarde verkeert in barensweeën als natuurrampen, de zon die haar kracht verliest en extreme vormen van terreur in een ontredderde maatschappij. Maar dan spreekt Jezus; hou dit voor ogen, ik ben met jullie. Met die wetenschap mogen we warm worden en blijven van binnen en tevens instemmen met de tekst op de zendingsposter; meedoen maakt vrolijk! Een tekst die ons als it Ljochtbeaken op het lijf is geschreven. Jw

 

PKN Ureterp

Het thema van deze avond was :  ‘God ontmaskert mensen’ . Deze evangelisatiedienst was een openbaring voor velen die de naam van God prijzen. De spreker deze avond was dhr. Kees Goedhart, een spreker die velen van u wel zullen kennen.

 

 

De schriftlezing kwam uit Jona 2 en Jona 3. Hoe de spreker hier tekst en uitleg aan gaf, deed de indruk wekken dat hij het over jou had. Hij sprak met veel humor en gaf voorbeelden dat God over alles in de wereld kan regeren en dat veel dingen terug te vinden zijn en vroeger ook al waren. Neem de drie dagen dat Jona in de grote vis doorbracht is ook te herleiden naar de drie dagen dat Jezus in Zijn graf lag. En zo zijn er natuurlijk nog veel meer voorbeelden.

 

 

Voor it- Ljochtbeaken waren door onze leider weer vele mooie liederen uitgezocht. Die dan ook door de bomvolle kerk met applaus werd ontvangen.

 

 

Ook de samenzang was uitstekend uitgezocht op het thema van de avond. Het is een kerk waar het uitstekend zingen was door de akoestiek, dat wil zeggen dat het geluid goed door de ruimte wordt opgenomen.

 

 

Wij hopen er nogmaals te mogen zingen en bedanken hierbij de Evangelisatiecommissie voor de hartelijke ontvangst en hopen u spoedig weer te zien. PvdS

 

herv Kerk Oldeholtpade

Op deze speciale 10 10 10 zondag mochten wij voor de derde maal deelnemen aan een zangavond in de Ned. Herv. Gemeente Oldeholtpade.Het doet je als koor toch goed dat een gemeente voor de derde maal je uitnodigt om te komen zingen bij hun in de kerk.

 

 

Deze 10e van de 10e in 2010 die vele bruidsparen aantrokken om in het huwelijk te treden was niet gering , ondanks dat dit op een zondag viel. Maar ik denk maar zo ieder zijn meug.

 

 

De schriftlezing deze avond kwam uit Jona en is heel interessant om te lezen.Uit deze tijd komt ook het woord Shanty, wat in feite deuntje betekent en samenwerking. Dit komt omdat de galeislaven op een bepaald deuntje moesten roeien.

 

 

 

Dus samenwerking wat ook in een koor moet worden gedaan ,anders komen er kreten van alle kanten. Dominee de Hollander gaf hier prima tekst en uitleg over. Ook vertelde hij dat Jona eigenlijk een verhaal is en niet in de Bijbel thuis hoort.

 

 

 

Al met al hebben toch weer een geslaagde zangdienst beleefd waar een ieder iets van heeft opgestoken en vredig huiswaarts kon keren.  Pv/dS

Baptistenkerk Noordburgum

Groot feest voor onze grote God! Dit is de omschrijving die past bij dit gezegende optreden wat we vandaag mochten hebben in de baptistengemeente van Noord-Burgum.

Al vroeg vertrekken we vanuit Waskemeer en rijden de kleine mistige wereld in. Eenmaal aangekomen worden we verwelkomd door een bord aan de gevel met een tekst die u op de foto kunt lezen, bijzonder. Ook wacht de koster, vergezeld van zijn lekkere koffie, ons al op.

We hebben voor de dienst wat extra tijd voor het bakkie en dus ook even langer om bij te praten. Vlak voor de dienst is het even lekker inzingen waarna we “los “mogen gaan. Een grote groep Ljochtbeakens zingt het meegaande publiek toe. De “preek” omvat gedeeltes uit verschillende bijbelverhalen. God wil net als bij Zacheus  bij ons hart binnenkomen. Laten we Hem binnen? De sleutel van ons hart zit wel aan de binnenkant. Zoals de Vader staat te wachten op de verloren zoon, zo staat onze Vader ook op ons te wachten en eeuwigheidleven, zal Hij ons geven als wij herboren, Hem toebehoren!

Het werd een echt feest in NoordBurgum. Niet alleen toen de kids bij ons op het podium stonden, bij “Do Lord” gingen de bezoekers spontaan staan en werd er volop meegeklapt. Ook bij de toegift ‘ Lichtstad”en “Dit is de dag” ging het dak er af. Wat een blijdschap, wat een spontaniteit om zo samen één te zijn in onze Heer. Jazeker, vanmorgen was het weer voelbaar; de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

Voor het eerst had Klaas te weinig cd’s mee want het record aantal van zo’n 35 cd’s werden verkocht. Noordburgum, bedankt voor jullie warme gastvrijheid en het feest wat we mocht vieren, graag tot ziens! Met een blij gevoel van binnen gaan we retour Haulerwijk/ Waskemeer. Jw